Proficiat 2!

Vriend en collega P., die ik ettelijke maanden proficiat wenstte met de toekomstige baby, is op tweede kerstdag (bijna vier weken vroeger dan voorzien) vader geworden.

Moeder en baby stellen het uitstekend.

Dus bij deze nogmaals proficiat en een grote welkom aan Caspar.

2 thoughts on “Proficiat 2!”

Geef een reactie