Belachelijk

Reclame: ze smssen je om te zeggen waar er alcoholcontroles zijn.

Hoe stom kunt ge nu zijn om daarvoor te willen betalen: als ge rijdt, drinkt ge toch gewoon niet. Het mag er toch niet toe doen of er alcoholcontroles zijn of niet.

Voor de stommelingen die dat een wijs systeem vinden: Koop u een stel hersens! Ge mankeert er duidelijk! Idioten!

3 thoughts on “Belachelijk”

  1. totaly agree with you !

    dat ze zichzelf de hemel (of hel) inrijden, tot daar toe, maar dat ze er ook anderen in meesleuren is vree erg.

    helaas is voor sommigen een mentaliteitsverandering niet van toepassing.

  2. Als ze geen alcohol controleren maar pakweg papieren mag je ook zo zat als tien zatte zwiters in de controlepost rijden. Als ge uw papieren maar hebt!

Geef een reactie